NSND Đoàn Dũng
NSND Đoàn Dũng là sinh viên khóa đầu tiên của Trường Nghệ thuật sân khấu 1 (nay là Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội), chung lớp với những tên tuổi lớn như NSND Trà Giang, NSND Thế Anh, NSND Lâm Tới, NSND Doãn Hoàng Giang.