NSƯT Mai Châu
NSƯT Mai Châu là diễn viên lứa đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam cùng với các gương mặt tiêu biểu khác như Trà Giang, Lâm Tới, Ngô Nam, Hoàng Yến... Gương mặt nghệ sĩ Mai Châu như bị "đóng đinh" với các vai phản diện.