Pat Hingle
Martin Patterson Hingle (Sinh ngày 19 tháng 7 năm 1924) là một diễn viên người Mỹ. Ông từng tham gia một số bộ phim như: Hang 'Em High (1968), Maximum Overdrive (1986), Batman (1989), Batman & Robin (1997),...