Petey Majik Nguyễn
Petey Majik Nguyễn xuất phát điểm là một ảo thuật gia. Chỉ trong vòng bốn năm, từ một ảo thuật gia đường phố, anh đã vụt sáng thành một ngôi sao điện ảnh được nhiều người yêu quý.