Phạm Hoàng Hà
Phạm Hoàng Hà là diễn viên được khán giả biết đến qua các bộ phim Việt thời xưa. Điển hình như phim: Làng Vũ Đại ngày ấy.