Phạm Ngọc Lê
Diễn viên Phạm Ngọc Lê từng đóng vai Chính trong phim Một Ngày Đầu Thu (1962).