Phan Chi Lâm
Nữ diễn viên Trung Quốc Phan Chi Lâm sinh ngày 05/09/1989. Cô đã từng tham gia đóng các phim Living (2015), Tea Love (2015), Fighting Time (2017)...