Phan Việt Minh
Phan Việt Minh là nam diễn viên Trung Quốc, chồng cũ của Đổng Khiết. Anh nổi lên khi tham gia Tam Quốc Diễn Nghĩa, Ngày Hè Phi Thường, Kinh Hoa Yên Vân.