Phi Nhung
Phi Nhung mang trong người hai dòng máu Mỹ - Việt khi cha cô là người Mỹ và mẹ là người Việt. Lớn lên trong một hoàn cảnh khó khăn, từ nhỏ Phi Nhung đã có ước mơ trở thành ca sĩ.