Phước Sang
Phước Sang là con thứ 6 trong gia đình nghèo khó có 7 anh chị em. Anh trai của Phước Sang là đạo diễn Lưu Huỳnh. Phước Sang từng là thành viên nòng cốt của phong trào văn nghệ trường Mạc Đĩnh Chi, TP HCM.