Pruitt Taylor Vince
Pruitt Taylor Vince (sinh ngày 5 tháng 7 năm 1960) là nam diễn viên người Mỹ. Ông từng tham gia một số bộ phim như Beautiful Girls (1996), The Legend Of 1900 (1998), Identity (2003), Constantine (2005)...