Quang Thái
Quang Thái vốn là nghệ sĩ sân khấu kịch nói nổi tiếng ở Hà Nội trong thập niên 1970-1980, rẽ ngang sang đóng phim truyện. Khi vào vai Tư Chung – trùm tình báo trong “Biệt Động Sài Gòn” ông đã 45 tuổi.