Quỳnh Hương
Quỳnh Hương (Sinh năm 1996) là diễn viên, người mẫu người Việt Nam. Cô là người mẫu trực thuộc sự quản lý của ông bầu Vũ Khắp Tiệp. Quỳnh Hương từng tham gia một số bộ phim như ''Giải Mã Nt56'', ''SOS Sói Trắng'',...