Ryu Seung Ryong
Ryu Seung Ryong là một diễn viên Hàn Quốc. Ryu bắt đầu sự nghiệp diễn xuất của mình trong các rạp sân khấu sau đó trở thành một trong những diễn viên nổi tiếng. Năm 2013, ông là diễn viên chính vai Miracle trong Cell No. 7.