Santino Fontana
Anh ấy đã nhận được một giải thưởng Tony, hai giải Drama Desk, một giải Outer Critics Circle, giải Lortel, giải Obie, và giải Clarence Derwent với sự kết hợp giữa các vở kịch trực tiếp và nhạc kịch.