Steve Carell
Steven Carell là một diễn viên, diễn viên hài, đạo diễn, nhà sản xuất, nhà văn người Mỹ. Một vài bộ phim nổi tiếng của ông gồm: Date Night (2010), Crazy, Stupid, Love (2011), Horton Hears a Who! (2008), Despicable Me (2010),...