Steve Martin
Stephen Glenn Martin (sinh ngày 14 tháng 8 năm 1945) là một diễn viên, diễn viên hài, nhà văn, nhà sản xuất và nhạc sĩ người Mỹ.