Thạch Triệu Kỳ
Thạch Triệu Kỳ (sinh ngày 22 tháng 6 năm 1958) là nam diễn viên Trung Quốc. Tên tuổi của ông được biết đến nhiều nhất qua bộ phim như ''The Triumph In Midnight''.