Thanh Hằng
Thanh Hằng thể hiện tốt tất cả các dạng vai cải lương từ đào mùi, đào lẳng đến đào độc, đào tính cách, đào mụ, cả trong lĩnh vực hài kịch nghệ sĩ.