Thanh Nam
Nhắc đến cái tên danh hài Thanh Nam là nhắc đến một nghệ sĩ rất hài hước của người con Nam bộ. Đi qua nhiều vai diễn, hài của ông mang nét chân chất của người thôn quê, rất giản dị không màu mè.