Thoại Mỹ
Thoại Mỹ là nghệ sĩ cải lương nổi tiếng, em gái nghệ sĩ Thoại Miêu. Nhờ có chị gái, Thoại Mỹ được lên sân khấu hát thế vai từ năm 11 tuổi. Sau đó, nữ nghệ sĩ được gia đình cho đi học thầy Út Trong.