Tiểu Bảo Quốc
Trong giới nghệ sĩ thành phố Hồ Chí Minh, Tiểu Bảo Quốc là người nhận được sự cảm thông, kính trọng của nhiều đồng nghiệp bởi khả năng diễn xuất và bởi nghị lực vượt khó trong cảnh gà trống nuôi con.