Tom Hardy
Tom Hardy sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Những năm gần đây, tài năng của anh được phô diễn xuất sắc trong những tác phẩm nổi tiếng như Inception, Mad Max: Fury Road, The Revenant, Dunkirk, Venom...