Trần Dao
Trần Dao (sinh ngày 31 tháng 10 năm 1994), là nữ diễn viên người Trung Quốc. Năm 2014, trong lúc vẫn còn đang học tại trường Trần Dao đã có cơ hội tham gia bộ phim Cơn Lốc 11 Người cùng với hai diễn viên nổi tiếng Hồ Ca và Giang Sơ Ảnh.