Trần Hữu
Trần Hữu sinh ra tại Quảng Đông, một tay trống của nhóm Wenna Band. Trong thời đại của Wenna, anh đã lên kế hoạch cho ban nhạc của họ quay bộ phim "Family Music", đây có thể coi là bộ phim đầu tiên của anh.