Trần Lực
Trần Lực là một diễn viên và đạo diễn điện ảnh Việt Nam. Anh đã được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú của Nhà nước Việt Nam.