Trần Quan Thái
Ông đã xuất hiện chủ yếu trong các sản phẩm của Shaw Brothers, và là một trong những ngôi sao võ thuật được đào tạo đầu tiên của công ty.