Trang Pháp
Trang Pháp được giới trẻ đón nhận khá nồng hậu, đặc biệt qua album The OST gồm có ca khúc nhạc phim Long Ruồi: Như Là Mơ.