Trang Trần
Trang Trần vốn là nghệ sĩ có một cá tính mạnh, cũng không ít lần cách hành xử, và phát ngôn của cô gây ồn ào, không ít lần trở thành tâm điểm trong số những scandal tai bay vạ gió.