Trọng Phúc
Trọng Phúc đến với nghệ thuật cải lương như một cái duyên và sự may mắn. Nghệ sĩ Trọng Phúc nổi tiếng với nhiều vai diễn như: Trạng Sư Tống Thế Kiệt, Một Duyên Hai Nợ, Con Trai, Bên Cầu Dệt Lụa...