Trung Dân
Nghệ sĩ Trung Dân sinh năm 1967, là một diễn viên hài rất nổi tiếng, luôn làm cho khán giả cười một cách rất thâm thúy với cách sử dụng đại từ mà chỉ có ở Trung Dân.