Trương Bân Bân
Trương Bân Bân là nam diễn viên. Tên tuổi của anh được biết đến qua các bộ phim như ''New Princess Huai Yu'', ''Storm Eye'', ''Love Happening'',...