Trương Ngọc Ánh
Trương Ngọc Ánh là một người mẫu, ca sĩ, MC và diễn viên điện ảnh Việt Nam. Cô được phát hiện bởi cố diễn viên Lê Công Tuấn Anh và có bước tiến quan trọng trong sự nghiệp với Em Và Michael (1994).