Tu Khánh
Nam diễn viên Tu Khánh từng nổi tiếng với vai Hoa Vinh, một trong 36 Thiên Cang Tinh, xếp thứ 9 trong 108 anh hùng Lương Sơn Bạc trong bộ phim Thuỷ Hử (1998). Đây cũng là một trong Tứ Đại Danh tác Trung Quốc.