Văn Phượng
Văn Phượng (sinh ngày 07 tháng 05 năm 1988) là một nữ diễn viên điện ảnh, truyền hình người Việt Nam. Cô đã tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh.