Vĩnh Phúc
Vĩnh Phúc là nam diễn viên. Tên tuổi của ông được biết đến qua bộ phim ''Danh Sách Mật''.