Vương Hiệp
Vương Hiệp (Sinh ngày 5 tháng 5 năm 1930), là nam diễn viên người Hồng Kông. Một số bộ phim mà ông từng tham gia: Black Butterfly (1960), Poison Rose (1966), Black Hawk (1967), The Golden Knight (1970), Blood Charm (1971), Ghost Talk (1974),...