Vương Sách
Nam diễn viên Trung Quốc Vương Sách sinh ngày 11/10/1974. Anh đã từng tham gia đóng các phim Oh My General (2017), ER Doctors (2017), Dear My Friends (2017), Old Boy (2018), The Rise of Phoenixes (2018)...