Will Forte
Will Forte sinh ngày 17 tháng 6 năm 1970, tại Quận Alameda, California, Mỹ. Anh là một diễn viên, nhà văn kiêm nhà sản xuất phim.