Yuliia Sobol
Yuliia Sobol được biết đến với A Classic Horror Story (2021), Legacy of Lies (2020) và The Invisible Boy: Second Generation (2018).