Sorry, this video is not available in your country.

Nghịch Lý Nhà Tái Định Cư: Câu Chuyện Lãng Phí

chia sẻ

Nghịch Lý Nhà Tái Định Cư: Câu Chuyện Lãng Phí

Người đăng:
Ngày đăng: 21/11/2023
Trong khi nhà ở xã hội không đáp ứng đủ nhu cầu nhà ở của người dân thì hàng ngàn căn nhà tái định cư lại bị bỏ hoang hàng chục năm, gây lãng phí trầm trọng. Câu chuyện “Kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra” cứ kéo dài năm này sang năm khác, gần như không có hồi kết tại những đô thị lớn. Phản ánh tại một khu tái định cư có quy mô hàng ngàn căn hộ của TPHCM.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm