Sorry, this video is not available in your country.

Nghiêm Cấm Thông Tin Sai Sự Thật Về Trái Phiếu

chia sẻ

Nghiêm Cấm Thông Tin Sai Sự Thật Về Trái Phiếu

Người đăng:
Ngày đăng: 20/03/2023
Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nghiêm cấm các tổ chức tín dụng cung cấp thông tin sai sự thật, dễ hiểu lầm về trái phiếu doanh nghiệp cho nhà đầu tư; không để xảy ra trường hợp nhân viên/đơn vị kinh doanh cung cấp thông tin không đầy đủ, không chính xác, dễ gây hiểu lầm về trái phiếu cho nhà đầu tư để đạt chỉ tiêu kinh doanh.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm