Sorry, this video is not available in your country.

Nghiên Cứu Kỹ Quy Định Thành Phố Trực Thuộc Thủ Đô

chia sẻ

Nghiên Cứu Kỹ Quy Định Thành Phố Trực Thuộc Thủ Đô

Người đăng:
Ngày đăng: 19/09/2023
Trong 9 nhóm chính sách mà Hà Nội đề xuất tại Luật Thủ đô (sửa đổi), chính sách về tổ chức chính quyền theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là điểm mới đang nhận được sự quan tâm, ý kiến của các chuyên gia. Các ý kiến cho rằng, cần làm rõ hơn quy định và vai trò của chính quyền thành phố trực thuộc Thủ đô.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm