Sorry, this video is not available in your country.

Nghiên Cứu Mô Hình Tổ Chức Của Văn Phòng Công Chứng

chia sẻ

Nghiên Cứu Mô Hình Tổ Chức Của Văn Phòng Công Chứng

Người đăng:
Ngày đăng: 17/06/2024
Theo chương trình dự kiến, chiều 17/6, các đại biểu Quốc hội sẽ thảo luận tại tổ về dự án Luật Công chứng (sửa đổi). Một trong những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội, các hiệp hội, ngành nghề quan tâm là quy định bắt buộc văn phòng công chứng phải có từ hai thành viên hợp danh trở lên.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm