Sorry, this video is not available in your country.

Ngoại Trưởng Mỹ Thúc Đẩy Lệnh Ngừng Bắn Ở Gaza

chia sẻ

Ngoại Trưởng Mỹ Thúc Đẩy Lệnh Ngừng Bắn Ở Gaza

Người đăng:
Ngày đăng: 11/06/2024
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Ai Cập nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn ở Gaza cũng như đảm bảo xung đột không mở rộng sang Lebanon.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm