Sorry, this video is not available in your country.

Ngọc Miu Bịn Rịn Chào Người Thân Qua Khung Cửa Xe Thùng

chia sẻ

Ngọc Miu Bịn Rịn Chào Người Thân Qua Khung Cửa Xe Thùng

Người đăng: conmalangvudai
Kết thúc phiên tòa, người thân của 10 bị cáo đứng chật lối ra, họ níu tay các bị cáo. Còn Ngọc Miu bịn rịn chào người thân qua cử chỉ sau ô cửa xe thùng.
Tags: tin tức

Video Tin Tức/Pháp luật

Xem thêm