Sorry, this video is not available in your country.

Người Biểu Tình Ở Bangkok, Tokyo Kỷ Niệm Hai Năm Đảo Chính Myanmar

chia sẻ

Người Biểu Tình Ở Bangkok, Tokyo Kỷ Niệm Hai Năm Đảo Chính Myanmar

Người đăng: ngantq
Ngày đăng: 07/02/2023
Người biểu tình tập trung bên ngoài Đại sứ quán Myanmar ở đây vào ngày 1 tháng 2 nhân dịp kỷ niệm hai năm đảo chính để tố cáo chế độ quân sự của đất nước và kêu gọi trả tự do cho các tù nhân chính trị, trong đó có cựu lãnh đạo Aung San Suu Kyi.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm