Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Không Thể Kiểm Soát Được "Ngưỡng Nồng Độ Cồn" Khi Uống Rượu

chia sẻ

Người Dân Không Thể Kiểm Soát Được "Ngưỡng Nồng Độ Cồn" Khi Uống Rượu

Người đăng:
Ngày đăng: 25/11/2023
Tranh luận với các ý kiến cho rằng nên quy định về ngưỡng nồng độ cồn, đại biểu Phạm Văn Thịnh - Đoàn ĐBQH tỉnh Bắc Giang ủng hộ nên quy định cấm trong Luật.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm