Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân Ở Khu Ổ Chuột Rio Chật Vật Chịu Đựng Đợt Nắng Nóng

chia sẻ

Người Dân Ở Khu Ổ Chuột Rio Chật Vật Chịu Đựng Đợt Nắng Nóng

Người đăng: quanhphan1103
Ngày đăng: 01/10/2023
Tại khu ổ chuột ở Rio de Janeiro, Brazil, người dân tìm cách giải nhiệt khi đợt nắng nóng thiêu đốt cả nước kể từ tuần cuối cùng của mùa đông.

Tin Tức Tất cả

Xem thêm