Sorry, this video is not available in your country.

Người Dân "Phố Cà Phê Đường Tàu" Gửi Đơn Kêu Cứu

chia sẻ

Người Dân "Phố Cà Phê Đường Tàu" Gửi Đơn Kêu Cứu

Ngày đăng: 22/09/2022
Các hộ dân sinh sống trong "Phố cà phê đường tàu" cũng đã có đơn gửi đến lãnh đạo Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải và chính quyền địa phương bày tỏ mong muốn cơ quan chức năng xem xét có giải pháp phù hợp hỗ trợ người dân có cuộc sống sinh hoạt ổn định và không phải đối mặt với nguy cơ mất an toàn khi sống cạnh đường tàu, với ô nhiễm tiếng ồn và khói bụi.
Tags: Cà Phê đường Tàu